فرم استخدام بهدان کالا

فرم ارسالی شما در اسرع وقت توسط همکاران ما در بهدان کالا بررسی و در صورت تایید، جهت انجام ادامه مراحل همکاری با شما تماس خواهیم گرفت. با تشکر و سپاس فراوان