پرینتر لیزری چگونه کار می کند

واژه “Laser Printer”  از کجا آمده است ؟ یک اشعه لیزرو یک اشعه متمرکز نور چطور حروف را بر روی کاغذ چاپ  می کند و تصاویر را بر روی آن می آورد؟ در این مقاله درباره عملکرد پرینتر لیزری بحث خواهیم کرد و مسیر چاپ را از حروف موجود در صفحه کامپیوتر تا چاپ بر […]