<strong><br>تونر پرینتر چیست؟</strong><strong></strong>

تونر به عبارتی همان جوهری است که برای پرینترهای لیزری مورد استفاده قرار می‌گیرد اما چون مایع نیست و به حالت جامد و در قالب پودری با ذرات فشرده و بسیار ریز رنگ عرضه می‌شود، به آن «تونر» می گویند. تونر ها اغلب از جنس پلی استر بسیار زیر می باشد که در واقع از […]