در هنگام خرید پرینتر دست دوم به چه نکاتی باید توجه شود؟

پرینتر دست دوم  به دو نوع داخلی و خارجی تقسیم می شود. انواع داخلی که در اصطلاح به آن ها ایران کار گفته می شود، محصول استوک و کارکرده در داخل کشور هستند. انواع خارجی پرینتر استوک با توجه به کشوری که از آن به ایران ارسال شده اند، با پسوند خوانده می شوند. به […]