پرینت در حالت Offline

در این قسمت با چندین نکته در رابطه با پرینت آشنا خواهید شد فرض کنید می‌خواهید از فایلی پرینت بگیرید اما به پرینتر دسترسی ندارید در چنین حالتی می‌توانید فایل را به صورت Offline برای پرینت ارسال کنید تا زمانی که پرینتر به سیستم متصل شد از آن پرینت تهیه شود بدین منظور باید موقعیت پرینتر را به Offline […]